TOIMITUS

Vapaasti varastossamme pakkauksineen. Tavarat toimitetaan tilaajan erikseen mainitseman kuljetusmuodon mukaan, muutoin Bakeresta Oy:n parhaaksi katsomalla tavalla.